වීඩියෝ

බහුතර බලය ලබාගත් කිසිදු අවස්ථාවක රටට යහපතක් වුණේ නැහැ - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

 

බහුතර බලය ලබාගත් කිසිදු අවස්ථාවක රටට යහපතක් වුණේ නැහැ - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Wednesday 10 November, 2021
TV Station : SIRASA TV

කාන්තා නියෝජනය වැඩි කළහොත් දූෂණ අවම වන්නේ නම්, නිරුපමා රාජපක්ෂ සිද්ධිය ගැන කියන්නේ කුමක්ද?

 

කාන්තා නියෝජනය වැඩි කළහොත් දූෂණ අවම වන්නේ නම්, නිරුපමා රාජපක්ෂ සිද්ධිය ගැන කියන්නේ කුමක්ද?

Broadcast on: Friday 08 October, 2021
TV Station : SIRASA TV

මැතිවරණ සමයේ අල්ලස් දුන්නොත් වැඩ වරදී,පළමු දඬුවම මොණරාගල මන්ත්‍රීවරයෙකුට

 

මැතිවරණ සමයේ අල්ලස් දුන්නොත් වැඩ වරදී,පළමු දඬුවම මොණරාගල මන්ත්‍රීවරයෙකුට

Broadcast on: Tuesday 14 September, 2021
TV Station : SIRASA TV

ඡන්ද පොරොන්දු නීත්‍යානුකූල ලියවිලි බවට පත් කළ යුතුයි - පැෆරල් සංවිධානයෙන් යෝජනාවක්

ඡන්ද පොරොන්දු නීත්‍යානුකූල ලියවිලි බවට පත් කළ යුතුයි - පැෆරල් සංවිධානයෙන් යෝජනාවක්

Broadcast on: Friday 23 July, 2021
TV Station : SIRASA TV

https://www.youtube.com/embed/xUmPJxPTXck

https://www.youtube.com/embed/xUmPJxPTXck

Broadcast on: Friday 02 April, 2021
TV Station : TV Derana

පැෆ්රල් සංවිධානයෙන් ඉල්ලීමක්

පැෆ්රල් සංවිධානයෙන් ඉල්ලීමක්

Broadcast on: Friday 02 April, 2021
TV Station : TV Derana

පළාත් සභා මැතිවරණය කඩිනමින් පවත්වන්න

පළාත් සභා මැතිවරණය කඩිනමින් පවත්වන්න

Broadcast on: Wednesday 31 March, 2021
TV Station : SIRASA TV

නාමයෝජනා දෙන අවස්ථාවේදීම වත්කම් බැරකම් ⁣දෙන ක්‍රමයක් සකස් කළ යුතුයි - පැෆ්රල් සංවිධානය

නාමයෝජනා දෙන අවස්ථාවේදීම වත්කම් බැරකම් ⁣දෙන ක්‍රමයක් සකස් කළ යුතුයි - පැෆ්රල් සංවිධානය

Broadcast on: Wednesday 30 December, 2020
TV Station : SIRASA TV

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාධීන රාජ්‍ය කොමිෂන් සභා

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාධීන රාජ්‍ය කොමිෂන් සභා

Broadcast on: Wednesday 28 October, 2020
TV Station : PAFFREL

අලුත් දවස | Dawasa

අලුත් දවස | Dawasa

Broadcast on: Friday 25 September, 2020
TV Station : SIRASA TV

ඡන්ද ප්‍රතික්ෂේප වුණේ ඇයි?

ඡන්ද ප්‍රතික්ෂේප වුණේ ඇයි?

Broadcast on: Monday 10 August, 2020
TV Station : Swarnawahini

Pathikada, 06.08.2020 Asoka Dias interviews Rohana Hettiarachchi, Executive Director , PAFFREL

Pathikada, 06.08.2020 Asoka Dias interviews Rohana Hettiarachchi, Executive Director , PAFFREL

Broadcast on: Wednesday 05 August, 2020
TV Station : SIRASA TV

9 වන පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක්

9 වන පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක්

Broadcast on: Wednesday 05 August, 2020
TV Station :

මැතිවරණයේ සාමකාමී ස්වරූපයක්

මැතිවරණයේ සාමකාමී ස්වරූපයක්

Broadcast on: Monday 03 August, 2020
TV Station : SLRC

සෞඛ්‍යාරක්ෂිතම ස්ථානය ඡන්දපොළයි

සෞඛ්‍යාරක්ෂිතම ස්ථානය ඡන්දපොළයි

Broadcast on: Monday 03 August, 2020
TV Station : ITN

சமூக ஊடக அவதானிப்பு

சமூக ஊடக அவதானிப்பு

Broadcast on: Monday 03 August, 2020
TV Station : IBC Tamil News

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com